Family Impact

Investeren in de volgende generatie

BOUWEN AAN GEZINNEN

Maleachi 3:24
‘En hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders. Anders zou ik het land volledig moeten vernietigen.”

Dit Bijbelvers is al vele jaren in ons hart. In 2002, toen we naar de Filippijnen verhuisden na vele jaren werken met jongeren, bracht God ons in een seizoen waarin Hij nieuwe dingen aan ons kon openbaren. Toen we riepen tot God “God, waar bent U”, sprak Hij heel duidelijk “Ik ben hier, in het midden van de storm”. In dat seizoen van ons leven heeft God ons laten zien dat de volgende generatie op zoek is naar de liefde van vaders en moeders. God heeft bovenstaand schriftgedeelte uit Maleachi op ons hart gelegd. Zijn hart is er altijd op gericht om de harten van de generaties met elkaar te verbinden. Dit seizoen is ons leven is een keerpunt geweest voor onze bediening. We zijn ons vanaf toen ook meer gaan richten op het bouwen aan gezinnen.   

CONFERENTIE

We geloven in jou. Deze woorden zijn zo krachtig. We geloven dat God jonge mensen wil gebruiken voor zijn koninkrijk. We geloven dat God de volgende generatie aan het voorbereiden is om op te staan om het licht in de natiën en het zout van de aarde te zijn. Een generatie die bereid is om andere mensen te bereiken met het evangelie.  

KAMP

We willen betrokken zijn bij wat God aan het doen is onder de volgende generatie. We willen betrokken zijn bij de levens van jonge mensen en jonge leiders. We willen betrokken zijn bij wat God aan het doen is in Europa. We willen betrokken zijn, ondersteunen en bemoedigen! We bidden dat een nieuwe golf van jonge zendelingen de wereld in zal gaan. 

SEMINARS

Het feit dat de kerk jonge mensen verliest raakt ons enorm  Het maakt ons boos om te zien hoe satan steelt en vernietigt. Iets in onze geest staat op als we onderstaande video ‘Wake up call’ bekijken. We willen de volgende generatie niet verliezen. We willen de volgende generatie omarmen en discipelen. 

Freek & Angelique

God heeft ons geroepen voor een wereldwijde bediening. Met ons hele hart en al onze liefde voor Hem hebben we gekozen om gehoorzaam te zijn aan Zijn roeping en opdracht. We kunnen dit doen door de ondersteuning van partners die achter ons staan in de roeping en bediening die God heeft voor ons leven om te werken in de oogst. Jeugd met een Opdracht werkt met vrijwilligers, dit betekent dat we geen salaris betaald krijgen van JmeO. Onze bediening en al onze zendingsreizen worden mogelijk gemaakt door onze partners in de oogst, mensen die achter ons staan,  voor ons bidden en ons financieel ondersteunen. Op deze manier kunnen wij ons inzetten voor zending en de natiën bereiken.
© 2017 Freek van Balen.

PARTNER WITH US