Bulgarije

Reaching The Nations

In 2001 hebben we Bulgarije voor het eerst bezocht. We waren uitgenodigd om te spreken op de nationale conferentie van YWAM. Dit is waar we Georgi & Svetlana hebben ontmoet. We zijn vrienden geworden en we hebben sindsdien al vele jaren in hun leven mogen investeren. Ze zijn verschillende keren in Nederland geweest. Ze zijn met vier Bulgaarse echtparen naar onze Family Impact gezinskamp geweest. Freek heeft Georgi op verschillende zendingsreizen naar Afrika, Vietnam, Servië, Macedonië en Roemenië meegenomen. We geloven dat God dit echtpaar wil gebruiken om een grote impact te hebben op Bulgarije.

BULGARIJE Ieder jaar bezoeken we Bulgarije een aantal keer.  In februari 2017 hadden we een YWAM leiderschap bijeenkomst om te bidden voor Bulgarije en God te vragen om ons te laten zien wat zijn plan voor Bulgarije is voor de komende jaren. Door de jaren heen hebben we veel bijeenkomsten gehad, individuele gesprekken en leiderschapsbijeenkomsten We hebben in kerken gepreekt, we hebben seminars over gezin en opvoeding gegeven, we hebben bijeenkomsten voor jongeren gehad en we hebben veel tijd geïnvesteerd in Georgi & Svetlana en hun familie.

DIMITOVGRAD We geloven dat deze kleine stad, waar Georgi & Svetlana wonen, een profetische stad is. We ervaren dat God iets speciaals wil doen in deze stad, dat veel mensen zullen komen en dat velen vanuit deze stad uitgezonden zullen worden. Bid met ons mee voor een doorbraak. Deze stad is in een aantal jaar gebouwd door voornamelijk jonge mensen vanuit het voormalige communisitische jeugddepartement. Vandaag de dag hebben veel jonge mensen deze stad verlaten om in het buitenland te gaan werken op zoek naar een beter leven. We geloven dat wat in het verleden is gebeurd onder naam van het communistische jeugd departement, opnieuw zal gebeuren in de toekomst, maar nu voor het Koninkrijk van God. We geloven dat honderden jonge mensen zullen komen en dat velen uitgezonden zullen worden als golven de natiën in.

Freek & Angelique

God has called us for global ministry. With all our heart and all our love for Him we choose to walk in obedience to His call. We are able to do so because of partners that want to partner with us in the harvest and the call that Gods has on our lives. YWAM works with volunteers, this means that YWAM doesn't give a salary. Our ministry and all our mission trips are funded by those who partner with us in His call for us to reach the nations.

© 2017 Freek van Balen.

PARTNER WITH US